Без дезинформации

Слободни медиуми без дезинформации и лажни вести.

  • мониторинг, идентификување и алертирање на случаи на дезинформации и лажни вести во медиумите и јавните комуникации
  • подигнување на општествената свест за штетноста на дезинформациите и лажните вести во медиумите и јавните комуникации