Pa dezinformata

Media të lira, pa dezinformata dhe lajme të rreme.

  • monitorim, identifikim dhe alarmim i rasteve të dezinformatave dhe lajmeve të rreme në media dhe komunikimet publike
  • ndërgjegjësim i publikut për dëmshmërinë e dezinformatave dhe lajmeve të rreme në media dhe komunikimet publike