Themelues

Themelues të Institutit për Media dhe Analitikë IMA nga Shkupi janë:

Petrit Saraçini (kryetar i IMA)

Zharko Trajanoski (kryetar i Bordit drejtues)

Biljana Mihajlovska (anëtare)

Jane Stafanov (anëtar)

Nikolla Naumoski (anëtar)

Sllagjan Penev (anëtar)