Decentralizim në informim!

Decentralizim në informim!

Shkruan: ARTA TAHIRI Gjatë këtyre viteve të tranzicionit, shpesh kemi dëgjuar për decentralizim të pushtetit, që nënkupton që komunat të kenë më shumë kompetenca, por shumë pak është folur për decentralizimin mediatik. Kjo sintagmë nënkupton se media nuk duhet të jetë...