Korridori 8 në tunelet mediatike me narrativ etnocentrik

Korridori 8 në tunelet mediatike me narrativ etnocentrik

Si raportuan mediat tradicionale dhe të reja në Maqedoninë e Veriut mbi Korridorin 8? Cili ishte narrativi i mediave në gjuhën maqedonase dhe atyre në gjuhën shqipe? Pse disa media shqipe komentojnë se kundërshtimet ndaj projektit nga faktorë të ndryshëm politik kanë...