Veprimtaritë

Veprimtaritë përmes të cilave realizohen qëllimet e Shoqatës qytetare INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË nga Shkupi janë:

  • zbatim i monitorimit të mediave dhe komunikimeve publike
  • zbatim i hulumtimeve dhe analizave të mediave dhe komunikimeve publike
  • krijim dhe zhvillim i platformave mediatike dhe kanaleve të komunikimit
  • produksion i përmbajtjeve mediatike dhe produkteve të komunikimit
  • veprimtari botuese, publikime
  • organizim i ngjarjeve publike, promovimeve, diskutimeve dhe debateve kritike publike, konferencave etj.
  • organizim i fushatave publike
  • organizim i trajnimeve dhe aktiviteteve edukative
  • inkurajim i nismave qytetare dhe iniciativave të tjera