Projekte

Projekt për themelimin dhe aktivitetet bazë të Institutit për Media dhe Analitikë IMA

Në qershor 2022, IMA filloi zbatimin e projektit 18-mujor (01 qershor 2022 – 30 nëntor 2023) që financohen me grant të European Endowment for Democracy (EED) nga Brukseli. Granti synon të mbështesë themelimin e Institutit për Media dhe Analitikë IMA dhe prodhimin e përmbajtjeve cilësore mediatike, duke u angazhuar në promovimin e lirisë së medias. Aktivitetet e projektit synojnë formimin e një ekipi autorësh të jashtëm dhe prodhimin e analizave me cilësi të lartë, ndërtimin dhe hapjen e faqeve të internetit, profileve dhe faqeve të IMA në rrjetet sociale, prodhimin e përmbajtjeve mediatike dhe promovimin e IMA-s në opinion, prodhimin e publikimeve kuartale, organizimin e ngjarjeve publike, ndërtimin e partneriteteve me media të tjera dhe organizata civile, si dhe vendosje të bashkëpunimit me institucionet përkatëse shtetërore.

Projekt – TV emision për ekspozimin e dezinformatave dhe lajmeve të pasakta

Në shtator 2022, IMA nënshkroi marrëveshje për grant të vogël me Ambasadën e SHBA në Maqedoninë e Veriut për të zbatuar një projekt 9-mujor (shtator 2022 – maj 2023) për produksion dhe transmetim të 24 episodeve të emisionit javor televiziv “Poligraf”, për të ekspozuar dezinformatat dhe lajmet e pasakta, që u realizua në bashkëpunim me Televizionin kombëtar Alsat. 24 episode të projektit u transmetuan në prime time – çdo të hënë në orën 19:45, menjëherë pas lajmeve kryesore, kurse reprizat transmetoheshin çdo të enjte në programin e mëngjesit të TV Alsat. “Poligraf” u rendi në top tre emisionet më të shikuara në TV Alsat, me një mesatare prej rreth 80 mijë shikues për emision, gjë që dëshmon suksesin e projektit dhe tregon se audienca e përgjithshme është e interesuar për zbulim të dezinformatave. Po ashtu, rreth 140 storie të “Poligrafit” u ribotuan nga rreth 20 portale të njohura në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

Projekt – Forcimi i mediave digjitale progresive dhe prodemokratike në Maqedoninë e Veriut

Në dhjetor 2022, IMA nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me projektin “Forcimi i mediave digjitale progresive dhe prodemokratike në Maqedoninë e Veriut (Promovimi i demokracisë dhe kundërshtimi i propagandës nacionaliste)”, financuar nga Fondacioni për Demokraci dhe Pluralizëm nga Suedia dhe zbatuar nga CIVIL. – Qendra për Liri. Projekti ofron mbështetje financiare dhe teknike për një rrjet të mediave onlajn në RMV që mbështesin integrimin euroatlantik të vendit, duke kundërshtuar nacionalizmin, propagandën dhe dezinformimin antiperëndimor dhe antidemokratik, duke promovuar vlerat evropiane, tolerancën, solidaritetin, antidiskriminimin. dhe të menduarit kritik. Projekti përfshin publikimin dhe shkëmbimin e përmbajtjes ndërmjet anëtarëve të rrjetit.

Projekt – “Përmes depolarizimit deri në institucione demokratike, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse: Kontributi i shoqërisë civile”

IMA është pjesë e konsorciumit partner të drejtuar nga Instituti i Shkencave Sociale dhe Humane (ISSHS), në të cilin marrin pjesë Shoqata e Qytetarëve për Sëmundjet e Rralla “Jeta me Sfida” dhe Qendra Ballkanike për Bashkëpunim Rajonal, i cili zbaton projektin 10 mujor. (Janar-Tetor 2023): “Përmes Depolarizimit deri në Institucione Demokratike, Stabile dhe Gjithëpërfshirëse: Kontributi i Shoqërisë Civile”, financuar me Grant Aksional të programit CIVIKA Mobilitas. Qëllimi i projektit është dialogu kritik dhe i informuar, monitorimi, analiza dhe avokimi i politikave që do të kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve të pushtetit ekzekutiv për ndërtimin e institucioneve demokratike dhe gjithëpërfshirëse.