Misioni

Misioni i Shoqatës Qytetare INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË nga Shkupi – si shoqatë qytetare joqeveritare, jopartiake, e cila praktikon lirinë e shprehjes – është avancimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit, avancimi i komunikimeve publike dhe të drejtave të njeriut, zhvillim i të menduarit kritik në media dhe më gjerë, promovimi i shkrim-leximit mediatik dhe gazetarisë etike, lufta kundër dezinformatave, gjuhës së urrejtjes dhe jotolerancës në media dhe në komunikimet publike, promovimi i pluralizmit kulturor në media dhe shoqëri, avancimi i standardeve profesionale në monitorim, hulumtime dhe në komunikimet publike.