Impressum

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës i ueb faqes të INSTITUTIT PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi:

Petrit Saraçini

Redaktor i hulumtimeve dhe analizave:

Zharko Trajanoski

Bashkëpunëtorë të jashtëm (analiza, tekste analitike dhe kolumna):

 • Dr. Elena Mihailova – Stratilati
 • Dr.Sefer Tahiri
 • Dr. Mirjana Maleska
 • Mr. Biljana Mihajllovska
 • Mr.Edlira Palloshi Disha
 • Zoran Bojarovski
 • Atanas Kirovski
 • Arta Tahiri Latifi
 • Sllagjan Penev
 • Martin Tasevski
 • Argjira Elmazi

Shoqata e qytetarëve INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi është organizatë joqeveritare, jopartiake e qytetarëve që e praktikon lirinë e shprehjes dhe kryen një sërë aktivitetesh për arritjen e misionit dhe qëllimeve të saj.

Për më tepër detaje për themeluesit, misionin, qëllimet dhe aktivitetet e IMA, shihni këtu