Основачи

Основачи на Институтот за медиуми и аналитика ИМА Скопје, се:

Петрит Сарачини (претседател на ИМА)

Жарко Трајаноски (претседател на Управен одбор)

Билјана Михајловска (член)

Јане Стефанов (член)

Никола Наумоски (член)

Слаѓан Пенев (член)