Analiza

Analiza mediatike

Instituti për media dhe analitikë IMA nga Shkupi zbaton analiza mediatike (të fokusuara në temat dhe përmbajtjet mediatike, kanalet e komunikimit, komunikuesit, ndikimin e komunikimit në audiencë etj.), duke përdorur metoda kuantitative, kualitative dhe metoda të tjera të analizës.