Fushata

Fushata mediatike

Instituti për Media dhe Analitikë IMA nga Shkupi zhvillon fushata cilësore mediatike në media të shkruara, elektronike dhe sociale.

Themeluesit dhe bashkëpunëtorët e Institutit për Media dhe Komunikim IMA nga Shkupi kanë përvojë shumëvjeçare në hartimin dhe zbatimin e fushatave të ndryshme mediatike:

  • Fushata për kauza, parime dhe vlera demokratike
  • Fushata për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe sundimin e ligjit
  • Fushata tematike të iniciativave qytetare dhe shoqatave qytetare
  • Fushata kundër gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media dhe komunikimet publike
  • Fushata kundër dezinformatave dhe lajmeve të rreme në media dhe komunikimet publike
  • Fushata politike gjatë zgjedhjeve apo referendumeve
  • Fushata të fokusuara në rrjetet sociale