Медиумски кампањи

Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје, спроведува квалитетни медиумски кампањи во печатени, електронски и социјални медиуми.

Основачите и соработниците на Институтот за медиуми и комуникации ИМА од Скопје имаат неколкудецениско искуство во дизајнирање и спроведување на разновидни медиумски кампањи:

  • Кампањи за демократски каузи, принципи и вредности
  • Кампањи за човекови права и слободи и за владеење на правото
  • Тематски кампањи на граѓански иницијативи и здруженија на граѓани
  • Кампањи против говор на омраза и дискриминација во медиумите и јавните комуникации
  • Кампањи против дезинформации и лажни вести во медиумите и јавните комуникации
  • Политички кампањи за време на избори или референдум
  • Кампањи фокусирани на социјалните мрежи