Media kritike

Media të lira, të sigurta, e të llojllojshme dhe kritike

Instituti për Media dhe Analitikë IMA nga Shkupi angazhohet për media të lira, të sigurta dhe kritike, pa gjuhë të urrejtjes, diskriminim dhe dhunë.

Instituti për Media dhe Analitikë IMA angazhohet për:

  • Liri të mediave në nivel kombëtar, rajonal, evropian dhe botëror;
  • Siguri të gazetarëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në proceset e komunikimit;
  • Zhvillim të pluralizmit mediatik dhe barazisë mediatike;
  • Zhvillim të gazetarisë etike dhe kulturës së komunikimit;
  • Zhvillim të mendimit kritik dhe debatit në media dhe komunikime publike.