Слободни, безбедни, разновидни и критички медиуми

Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје се залага за слободни, безбедни и критички медиуми, ослободени од говор на омраза, дискриминација, и насилство.

Институтот за медиуми и аналитика ИМА се бори за:

  • Слободата на медиумите на национално, регионално, европско и светско ниво;
  • Безбедност на новинарите и сите учесници во комуникациските процеси;
  • Развој на медиумскиот плурализам и медиумската еднаквост;
  • Развој на етичко новинарство и култура на комуникација;
  • Развој на критичкото мислење и дебатирање во медиумите и јавните комуникации.