Pa gjuhë të urrejtjes

Lufta kundër diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes

Asociacioni i qytetarëve INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi angazhohet për kulturë të komunikimit pa gjuhë të urrejtjes, diskriminim dhe dhunë.

Instituti për Media dhe Analitikë – IMA lufton diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes në media dhe komunikimin publik përmes:

  • monitorimit, identifikimit dhe alarmimit të rasteve të gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media dhe komunikimet publike
  • rritjes së ndërgjegjësimit publik për dëmshmërinë e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media dhe komunikimet publike
  • ofrimit të ndihmës juridike për viktimat e gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe shkeljeve të tjera të të drejtave të njeriut në komunikimet publike
  • Iniciativave qytetare për forcimin e mekanizmave për mbrojtjen nga gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi
  • forcimit të zërit të viktimave të gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe shkeljeve të tjera të të drejtave të njeriut në komunikimet publike