Produksioni

Produksioni mediatik

Instituti për Media dhe Analitikë IMA nga Shkupi, prodhon përmbajtje mediatike dhe kanale komunikimi për të arritur qëllimet e tij:

  • Tregime dhe hulumtime gazetareske
  • Komentet dhe opinione
  • Foto dhe foto storie
  • Debate dhe diskutime në media publike
  • Podkaste
  • Video produkte dhe dokumentarë
  • Publikime dhe libra, të shtypura dhe në internet
  • Faqe të internetit dhe platforma të komunikimit
  • MEME dhe përmbajtje satirike
  • Emisione televizive