Медиумска продукција

Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје, продуцира медиумски содржини и канали на комуникација за остварување на своите цели:

  • Новинарски стории и истражувања
  • Коментари и колумни
  • Фотографии и фото-стории
  • Јавни медиумски дебати и дискусии
  • Подкасти
  • Видео-продукти и документарни филмови
  • Печатени и веб публикации и книги
  • Веб-страници и комуникациски платформи
  • Мемиња и сатирични содржини
  • Телевизиски емисии