Strategji

Aftësi dhe strategji e komunikimit

Instituti për Media dhe Analitikë IMA nga Shkupi:

  • zbaton monitorim dhe analizë të strategjive të komunikimit dhe aftësive komunikuese të shoqatave qytetare dhe institucioneve të tjera;
  • jep rekomandime dhe këshilla për përmirësimin e aftësive komunikuese për shoqatat qytetare dhe institucionet tjera;
  • përgatit strategji komunikimi për shoqatat qytetare dhe institucionet e tjera.