Trajnime

Edukim dhe trajnim

Shoqata qytetare INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi, realizon edukim dhe trajnim cilësor për:

 • Shkrim – këndim mediatik (edukim mediatik)
 • Monitorim mediatik dhe raportim
 • hulumtime dhe analiza mediatike
 • raportim etik në media dhe në rrjetet sociale
 • iniciativat qytetare dhe komunikimet me publikun
 • fushatat mediatike
 • të menduarit kritik dhe krijues, komunikim dhe debat
 • të drejtat dhe liritë e njeriut në media dhe komunikimet publike
 • luftë kundër gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media dhe komunikimet publike
 • luftë kundër dezinformatave dhe lajmeve të rreme në media dhe komunikimet publike
 • aftesi komunikimi