Обуки

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје, спроведува квалитетна едукација и тренинг за:

 • медиумска писменост
 • медиумски мониторинг и известување
 • медиумски истражувања и анализи
 • етичко известување во медиумите и на социјалните мрежи
 • граѓански иницијативи и комуникации со јавноста
 • медиумски кампањи
 • критичко и креативно мислење, комуницирање и дебатирање
 • човекови права и слободи во медиумите и јавните комуникации
 • борба против говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите и јавните комуникации
 • борба против дезинформациите и лажните вести во медиумите и јавните комуникации
 • комуникациски вештини