Мониторинг на медиуми и комуникациии

Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје спроведува квалитетен мониторинг на печатени, електронски и социјални медиуми, согласно професионалните стандарди.

Основачите на Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје имаат неколку децениско искуство во разни видови на мониторинг на медиуми:

 • Редовен секојдневен мониторинг на медиуми и јавни комуникации
 • Тематски или фокусиран мониторинг на медиуми и јавни комуникации
 • Медиумски мониторинг на граѓански иницијативи и активности, демократски настани и процеси
 • Мониторинг на медиуми и јавни комуникации за време на избори или референдум
 • Мониторинг на етичко известување во медиумитите, од аспект на почитување на Кодексот на новинарите
 • Мониторинг на медиуми и јавни комуникации од родова перспектива
 • Мониторинг на дискриминација и говор на омраза во медиумите и јавните комуникации
 • Мониторинг на дезинформации и лажни вести во медиумите и јавните комуникации
 • Мониторинг на политичка пропаганда и политичко огласување во медиумите
 • Медиумски мониторинг на комерцијални огласувачи и бизнис комуникации
 • Мониторинг на комуникации и импакт на социјалните мрежи

Основачите на Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје имаат и повеќегодишно професионално искуство во медиумскиот мониторинг и анализа на политички комуникации, во кое се вбројува и изработување на методологијата за медиумски мониторинг во Владата на Република Северна Македонија, како и методологии за медумски мониторинг за повеќе медиумски, истражувачки и набљудувачки граѓански организации.