Дејности на Институтот за медиуми и аналитика – ИМА

Дејности со кои ќе се реализираат целите на Институтот за медиуми и аналитика – ИМА од Скопје се: спроведување на мониторинг на медиуми и јавни комуникации спроведување на истражувања и анализи на медиуми и јавни комуниции создавање и развој на медиумски...