Мисија на Институтот за медиуми и аналитика – ИМА

Мисија на Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје – како невладино, непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразување – е унапредување на демократијата и владеењето на правото, унапредување на јавните...