Цели на Институтот за медиуми и аналитика – ИМА

Цели на Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје се: – Промовирање на демократијата, владеењето на правото, човековите права и правото на слободата на изразување, кое подразбира и одговорно изразување во медиумите и јавноста кое не им...